Utställningar och stipendier

Studier: Konstindustriskolan avd. keramik Göteborg 1961 - 1965 (nuv. HDK), Grafikskolan Forum Malmö 1968 - 1972.

Stipendier: Malmö stads kulturstip. 1974, Grafiska sällskapets stip. 1974, Edstrandska stiftelsens stip. 1978, Skånes konstförenings stip. 1981, Statens arbetsstip. 1981 - 86, Mannheims stads kulturstip. 1983, Lengertz kulturpris 1984, Ester Almquists stip. 1988, Statens arbetsstip. 1992 - 93, Jönköpings landstings stip. 1995, Statens arbetsstip. 1996, Statligt projektbidrag "Estningar för utomhusbruk" 1995, Karlskoga Nobels grafikstip. 1996, Statens arbetsstip. 1998 - 99, Tage E och Inga Nilsons stip. 2008, Frida och Otto Jansons stip. 2010.

Representerad: Museerna i Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Göteborg, Borås, Västerås, Norrköping, Sundsvall, Smålands konstarkiv, Moderna museet, Tistrups museum och Ny Carlsbergfondet i Danmark.

Publikationer: "Jag strök blått på duken" Skånes konstförening 1974, "90 grafiker" Per Bjurström 1974, "Tre decennier svensk grafik" SAK 1976, tidningen Palletten 3 1980, "Vår tids grafik" Kim Nicklasson 1990, "Svensk svartvit grafik" 1890 - 1990 Jane Rothild 1992, "Svensk samhällsengagerad grafik" Katarina Blondell 1996, tidningen Konstperspektiv 3 1997, Grafiknytt 4 1997, Konsttidningen 3 1998, "De formade 1900 talet" 2005, Grafiknytt 2 2013.

Offentliga uppdrag: "Förbrukningssamhället" Vårdskolan i Helsingborg och "Fragment ur läkekonstens historia" Malmö allmänna sjukhus.

Har haft ett 50 tal separatutställningar i Sverige och utomlands sedan 1971 och deltagit i en mängd jury - och samlingsutställningar. Var under en period på 60 talet anställd som formgivare och dekortecknare på Rörstrands porslinsfabrik i Lidköping.

Mycket av min tid de sista åren har gått åt till att totalrenovera Gamla mejeriet i Fulltofta. Huset är från 1700-talet och jag köpte det 2003.

© Christina Campbell